100%

Ondergetekende heeft met volle tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten ven Have & Goed huisdiensten.
Voor 100% kan het een ieder aanbevelen.
M. vd Berg-Smit