+31 513 62 14 65 Trekker 158 8447 BZ Heerenveen

Reacties van onze klanten

Klushuis

Na het overlijden van onze vader, enige jaren geleden, zag onze moeder zich geconfronteerd met “het alleen verder moeten”. Die situatie van zelfstandig wonen heeft ze nog onverwacht lang kunnen volhouden, maar eerder dit jaar kwam na een aantal valpartijen het moment te moeten kiezen voor een plek in het verzorgingshuis. Voor iedereen een voldongen feit, beladen met emotie en stress, temeer omdat zich dan onmiddellijk de klus van woning ontruimen plus verhuizing aandient. Nu was onze vader een Multi-technisch fenomeen en in en om het huis zijn zo door de jaren heen enthousiast talrijke projecten uitgevoerd, variërend van onnavolgbare zwakstroomcircuits tot gasleidingen t.b.v. verwarming boven, met de noodzakelijke afvoer. Van elektrische windwijzersystemen tot twee, drie lagen vloerbedekking. Van afzuigsystemen tot buitenverlichting rondom huis en tuin. Alles eigen fabricaat. Om dat allemaal te kunnen doen, waren ruimte, gereedschappen en machines natuurlijk onontbeerlijk en er is destijds, naast een bijkeuken overigens, dan ook een tweede schuur bijgebouwd. U raadt het al: die twee schuren waren volgebouwd en -gestouwd met de meest uiteenlopende zaken. Bijkeuken en schuur moesten nu behalve leeggehaald, bovendien worden verwijderd…… Om kort te gaan; ons ontruimingsproject was allesbehalve eenvoudig, temeer doordat er naast de verhuizing van moeder, tevens nog enkele grote stukken verhuisd moesten worden naar mijn zus. Daarbij komt nog dat ik zelf niet echt naast de deur woon. Redelijk complex allemaal. Toen we Nynke hadden ingeschakeld en ze ter plekke de situatie in ogenschouw kwam nemen, was ze tot mijn verbazing totaal niet onder de indruk en de sympathieke rust waarmee ze te werk ging straalde af op ons allemaal. Heel aangenaam. Nadat we haar – zeer concurrerende – offerte hadden geaccepteerd, is ze vervolgens met haar mensen aan de slag gegaan en de hele klus – verhuizingen plus ontruiming – was echt in no time en tot in de puntjes geklaard. Volgens afspraak en veegschoon. De communicatie tijdens het hele gebeuren was stipt en duidelijk; Nynke hield ons van alles op de hoogte. Nog een leuke bijkomstigheid is dat werkelijk alles waar we zelf geen bestemming voor hadden of wat niet verkocht kon worden, in de woning mocht worden achtergelaten en via de kringloop ten goede kwam aan een goed doel. De woningbouwvereniging in kwestie heeft de naam nogal lastig te zijn in deze situaties, maar toen Nynke klaar was, waren er geen opleverpunten en was ook naar hun maatstaven alles pico bello. Aldus is de klus waar we aanvankelijk zo tegenop zagen, voor ons echt rimpelloos verlopen en hebben wij ons intussen kunnen richten op het in orde maken van moeders nieuwe onderkomen. Wat ons betreft verdient Nynke met haar “Have en Goed” op alle punten de hoogste waardering. Ik wil haar dan ook van harte aanbevelen.

Op rijm

Verhuizen van een rijtjes huis naar een flat Mede dank zij Nynke hebben we het gered. Van de vliering tot het hok. Wat een spullen, het was een schok. Nynke regelde veel, van de vuilstort, naar de kringloop, het was een hele hoop. Het werd ons soms teveel, maar dan verscheen Nynke weer op het toneel. Koffie, thee, iedereen was weer dik tevree. Nynke we hebben veel aan jou gehad, mede dank zij jou verliep alles glad. In de berging zijn we opnieuw begonnen met sparen. Tassen dozen voor hoeveel jaren? Nynke Bedankt, namens Jille en Jetty Leffring ut Ljouwert

Korte termijn

Mijn moeder (87 jaar) stond al een tijd ingeschreven voor een aanleunwoning in Marijke Hiem. Maar plotseling ging het allemaal heel snel. In december 2011 kreeg ze een woning toege-wezen en moest er op korte termijn verhuisd worden, daar er anders nodeloos dubbele huur moest worden betaald. Door drukke werkzaamheden in de maand januari kon ik niet veel vrije tijd opnemen en ik stond er ook praktisch alleen voor. Daarom hebben mijn moeder en ik Nynke van Have en Goed ingeschakeld. Nynke had al de nodige ervaring opgedaan met het verhuizen van oudere mensen en dit was mede de reden waarom we een beroep op haar hebben gedaan. Nynke heeft alle werkzaam¬heden in kaart gebracht en naar aanleiding daarvan een offerte uitgebracht. De verhuizing is voorspoedig verlopen en mijn moeder heeft die dag in mijn woning doorge-bracht, zodat ze niets van de drukte heeft meegekregen. Aan het einde van de middag kon ze naar haar nieuwe ingerichte woning, want Nynke en ik hadden alles uitgepakt en in de kasten gedaan. Nynke heeft er ook voor gezorgd dat alle administratieve werkzaamheden soepel verliepen. Daarna heeft ze er voor gezorgd, dat alle spullen die niet mee konden verhuizen naar de nieuwe woning door de kringloop werden opgehaald. Tenslotte heeft ze de vloer-bedekking uit de oude woning verwijderd en de woning schoon opgeleverd aan de bouw-vereniging. Mijn moeder en ik zijn heel blij, dat we Nynke hebben ingeschakeld en zijn haar zeer erkentelijk voor de positieve wijze waarop ze de werkzaamheden heeft verricht en de vriendelijke omgang met haar. Mijn moeder en ik kunnen haar van harte aanbevelen. Februari 2012 Trienke Jongschaap Heerenveen

Vertrouwen

Hoi Nynke, Ook namens mijn ouders, broers/zus en de volgende generatie, bedankt voor je hulp bij de verhuizing van Schalkhaar naar Colmschate. De goede organisatie, het prettige contact en de aandacht voor details hebben er voor gezorgd dat mijn ouders (in dit geval vooral mijn moeder) vertrouwen in de voortgang hadden en veel geruster zijn overgegaan naar een nieuwe fase. Je was hiermee een heel belangrijk onderdeel in het proces. Het settelen op de nieuwe plek is nog niet helemaal afgerond, maar ik denk wel dat ze nu klaar zijn om het oude huis los te laten. Nogmaals bedankt en als zich een vergelijkbare situatie in mijn omgeving voordoet, zal ik je van harte aanbevelen. Hartelijke groet, Paul

Ver af

” We hebben eind januari 2013 mijn moeder van 90 jaar naar een aanleunwoning verhuisd. We wonen zelf tweeënhalf uur rijden verder in de buurt van Rotterdam. Bovendien waren mijn man en ik de enige familie om deze klus te klaren. Zelf werk ik ook nog eens fulltime in het onderwijs. Kortom: veel problemen dus. Via zoeken op internet kwamen we op de site van Nynke van Have en Goed. De site sprak gelijk aan: duidelijk, helder en gebruiksvriendelijk. Bovendien vonden we het leuk dat het ging om een vrouw in (wat wij toch eigenlijk dachten dat het was) een mannenwereld. We hebben een afspraak gemaakt en na een gezellig bezoek van Nynke ter plaatse, kregen we een betaalbare offerte. Nynke regelde de verhuizing, ze bracht in overleg de verhuisdozen op een tijdstip dat het ons goed uitkwam, zorgde ervoor dat het oude adres bezemschoon werd opgeleverd en samen met haar man heeft ze in de nieuwe woning alles opgehangen wat maar aan muur en/of plafond moest. Alles liep op rolletjes! We zijn blij dat we deze keuze hebben gemaakt en willen dan ook Have en Goed aan iedereen aanraden die probleemloos wil verhuizen. Jan Bos, Coby Boonstra”

Heel tevreden klant

Heel tevreden klant Onze oudste broer woonde met veel plezier in een appartement in Heerenveen en wilde daar het liefst tot het eind van zijn dagen blijven wonen. Helaas werd hij ziek en verward. Duidelijk was dat het beter was om in een verzorgingshuis te gaan wonen. Er volgde een familieberaad. Een verhuizing was onvermijdelijk, want het zelfstandig behoorde-ondanks goede hulp als alleenstaande- niet meer tot de mogelijkheden. De familie besloot om een deel van de werkzaamheden zelf te doen en een deel uit te besteden. De naam Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten was bekend. Het lag dan ook voor de hand haar uit te nodigen voor een gesprek en om haar offerte te laten doen. Nynke heeft mee gedacht over een plan van aanpak van wat de ‘kleine’ verhuizing zou zijn naar zijn de nieuwe locatie van onze broer. Zij heeft een verhuisbedrijf ingeschakeld en een planning gemaakt. Dusdanig dat op de dag zelf de verhuizing een fluitje van een cent was. Binnen een aantal uren was de nieuwe behuizing gezellig ingericht. De volgende stap was dat de familie er zorg voor droeg dat de meubels, serviesgoed, en alles wat nog in huis was een tweede goed leven kreeg. Het merendeel ging naar de familie en een aantal zaken naar goede doelen. Have & Goed zou dan zorg dragen dat eventueel resterende goederen naar een inbrengwinkel zouden gaan en alle restmateriaal naar de stort. Een grote zorg minder voor de familie. Te meer omdat vooraf niet te zeggen was om hoeveel goederen het zou gaan. Nynke stelde zich daarin zeer flexibel op. Tot slot is door Have & Goed alle vloerbedekking nog verwijderd en afgevoerd. En ook daarmee heeft Have & Goed de familie veel werk uit handen genomen. Wij als familie zijn bijzonder tevreden over de accurate en correcte aanpak. Bovendien heeft Nynke een open en toegankelijke benadering. We kunnen Have & Goed dan ook zeker bij anderen aanbevelen. C&T

Mevrouw X

De verhuizing van mevrouw X Mw. X woonde in een grote eengezinswoning en wilde kleiner gaan wonen. Ze koos voor een seniorenflat, die qua ruimte stukken kleiner was dan waar ze jaren had gewoond. Mw. heeft Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen ingeschakeld om haar te helpen met de verhuizing. Nynke is een avond langsgekomen en heeft de hele woning bekeken. Er is toen besproken welke spullen mee moesten naar de flat en welke spullen naar de kringloop en de stort konden. Op grond daarvan heeft Nynke een inschatting kunnen maken van hoeveel verhuisdozen mw. nodig zou hebben. Nynke heeft zelf het verhuisbedrijf ingeschakeld en in overleg met mw. een verhuisdatum gepland. Tevens heeft zij voor mw. adreswijzigingskaartjes gemaakt, die mw. ruimschoots voor haar verhuizing naar haar relaties heeft kunnen sturen. Mw. heeft Nynke een situatieschets gemaild, waarop zij had aangegeven welke spullen waar moesten komen te staan in de flat. Nynke heeft die situatieschets in de flat bekeken en heeft, toen bleek dat mw. een inschattingsfoutje had gemaakt, een voorstel gedaan voor een iets andere indeling, waardoor mw. meer ruimte zou overhouden voor het plaatsen van andere spullen. Drie dagen vóór de verhuizing is Nynke begonnen met inpakken. Zij heeft de verhuisdozen en de grote spullen, waaronder kasten, stoelen, tafels, diepvriezer, wasmachine en koelkast, voorzien van stickers, zodat de verhuizers wisten welke dozen en spullen in welke ruimte in de flat geplaatst moesten worden. De spullen die bestemd waren voor de kringloop en de stort zijn door haar in het hok geplaatst, dat reeds door mw. was leeggemaakt. Nynke heeft ook de dag van de verhuizing geleid. Ze had zelfs koffie en koek meegenomen voor de verhuizers. Mw. is tijdens de verhuizing weggegaan, omdat zij toch niets kon doen en alleen maar in de weg zou lopen. In nog geen vijf uren hadden de verhuizers de spullen onder leiding van Nynke in de flat gebracht en wel op de plaats zoals deze vermeld stond op de stickers. Diezelfde dag nog heeft Nynke een deel van de verhuisdozen uitgepakt. Het resterende deel heeft zij de volgende dag uitgepakt. Alle verhuisdozen waren de dag na de verhuizing door haar uitgepakt en de inhoud op z’n plaats gezet in de flat. Nog weer enkele dagen later heeft zij er voor gezorgd dat de restant spullen door de kringloop zijn opgehaald. Het overige in het hok heeft zij zelf naar de stort gebracht. Voorts heeft zij het hok, dat toen leeg was, schoon gemaakt; de oude woning had mw. reeds met behulp van vrienden schoon gemaakt. Ondertussen heeft Nynke er ook nog voor gezorgd dat de wasmachine van mw. zowel is afgekoppeld als aangesloten. Mw. kon de dag na de verhuizing al een was draaien in de flat! Kortom: Door het inschakelen van Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen is de verhuizing voor mw. “een fluitje van een cent” geworden en heeft mw. geen enkele stress gekend, die meestal bij een dergelijke verhuizing gepaard gaat. Wie het beroep van Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten heeft uitgevonden verdient naar de mening van mw. een lintje! Zij is een echte aanrader! Als mw. ooit nog eens gaat verhuizen, dan is Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen de eerste die daarbij zal worden ingeschakeld!

Snelheid

“Na besloten te hebben om te gaan verhuizen van mijn flat, waar ik meer dan 40 jaar heb gewoond, naar een aanleunwoning bij een verzorgingshuis, kreeg ik van een bewoonster daar het adres van Have en Goed huisdiensten. Na een kennismakingsgesprek met Nynke Schootstra werd al vlot de afspraak gemaakt voor de verhuizing, 2 weken later! Tot mijn grote genoegen is alles tot in de puntjes verzorgd en verlopen. Ik heb bewondering voor de werkwijze van Nynke en kan haar bij iedereen aanbevelen!” mevr. Zomers- de Jong, Leeuwarden

De oplevering

Beste Nynke, Graag wil ik als gemachtigde van mevrouw Hager, voorheen woonachtig op de Dulf 108 te Leeuwarden, even reageren op de “oplevering” van jouw werkzaamheden gedurende de afgelopen week. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik diep onder de indruk ben van jouw aanpak, jouw planning en de algehele oplevering van het appartement. Door een tragische val is mevrouw Hager helaas, na een bijzonder fijne periode van ruim 38 jaar, niet meer in haar appartement aan de Dulf geweest en was opname in een zorgcentrum nood- zakelijk. Dan is het extra fijn om te kunnen constateren dat je het appartement op zo’n geweldige manier hebt ontruimd en voor de Woningcorporatie “klaar” hebt gemaakt. Rest mij, ook namens mevrouw Hager, om jouw heel hartelijk te bedanken voor de fijne en open manier van communiceren en voor de uitvoering van deze opdracht! We zijn er zeer over te spreken en zullen jou en jouw bedrijf dan ook van harte bij anderen warm aanbevelen!! Nogmaals onze dank fanút Ljouwert en Menaam, Sietske Hager en Wout de Jong.

Administrative verhuisrommel

Onze verhuizing naar Serviceflat Heerenhage hebben wij volledig overgelaten aan “Have & Goed huisdiensten”. Ook het in- en uitpakken en de oplevering van de oude woning. Dat Nynke de administratieve “verhuisrommel” afhandelde gaf ons veel tijdwinst en rust! Haar manier van aanpak gaf vertrouwen. Duidelijk was : afspraak = afspraak. Wij kunnen een ieder “Have & Goed huisdiensten“ aanbevelen. Vriendelijke groet , MvG.

Na bijna 50 jaar

Toen mijn moeder na bijna 50 jaar in hetzelfde huis te hebben gewoond op 87e jarige leeftijd in augustus 2013 moest verhuizen betekende dat een enorme verandering voor haar waar ze tegenop zag. Een goede begeleiding leek noodzakelijk en daarbij bleek de keuze voor “Have en Goed” een gouden greep. De beloftes werden meer dan waar gemaakt. Nynke weet al heel snel de juiste toon te treffen en het hele proces dat mijn moeder jaren heeft uitgesteld verliep soepeler en meer ontspannen dan ik ooit had durven hopen. Moeder zit nu naar volle tevredenheid in Aldlânstate, maar zo nu en dan blikt ze terug en betitelt het hele verhuizingsproces als een van de grootste meevallers die ze heeft meegemaakt. Een dikke aanrader dus, Nynke & “Have en Goed”. Jan Stelwagen.

Op afstand

Onlangs overleed mijn vader en moest op korte termijn zijn appartement leeggeruimd worden. Omdat wij op grote afstand wonen, was het voor ons lastig om dit allemaal zelf te gaan doen, en ik ben dus op zoek gegaan naar een bedrijf dat ons hier wellicht bij kon helpen. Ik kwam bij Have & Goed terecht, en van meet af aan had ik er vertrouwen in dat we hiermee de juiste keuze hadden gemaakt. Nynke is een echte professional die echt alles voor je regelt. Wij hoefden alleen de waardevolle spullen uit het huis te halen ; de rest is allemaal door haar verzorgd. Een enorme opluchting in een tijd waarin toch al zoveel geregeld moet worden. Wij zijn blij dat we bij Have & Goed terecht zijn gekomen en willen Nynke van harte aanbevelen. Fam.vH

Nog een keer

Via vrienden ben ik met Nynke Schootstra in contact gekomen omdat ik plannen had om met m’n 83ste jaar te verhuizen. Nu ik heb ondervonden dat Nynke grote kwaliteiten heeft met haar bedrijf, zeker een aanraden waard. Met een vriendelijke en aangename benadering. BRAVO!!! R.N-v/d G

100%

Ondergetekende heeft met volle tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten ven Have & Goed huisdiensten. Voor 100% kan het een ieder aanbevelen. M. vd Berg-Smi

Op korte termijn

Op korte termijn: Ik had het met verhuisbedrijf van N.Schootstra, “Have & Goed huisdiensten” niet beter kunnen treffen. Mijn grote waardering voor de snelle en accurate werkwijze. Ook wat betreft de verhuizers uit Heerenveen. Keurige mannen. Veel succes gewenst. Mevr. W.M.Breet

Vanuit Nieuw Zeeland

Ik woon momenteel in Nieuw Zeeland maar ben al meer dan 30 jaar uit Nederland vertrokken. Recentelijk heb ik de diensten van Have & Goed Huisdiensten gebruikt en wil hierbij graag mijn uitsluitend positieve ervaringen delen. Mijn ouders zijn pasgeleden wegens gezondheids redenen in een versneld tempo opgenomen in een verzorgingshuis en ineens moest de verhuizing snel geregeld worden. Gelukkig had iemand mij Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten aanbevolen. Nynke heeft, met spoed en tijdens de drukke vakantie periode, de verhuizers en andere zaken geregeld. Pasgeleden ben ik “thuis” geweest om het huis van mijn ouders te ontruimern en klaar te maken voor de verkoop. Na bijna 60 jaar getrouwd geweest te zijn, bevatte het huis veel persoonlijke spullen en herinneringen. Ook bij deze, tochwel fysiek en emotioneel zware klus, heeft Nynke mij bijgestaan en veel zaken geregeld. Zo heeft ze er o.m. voor gezorgd dat veel van de bezittingen naar een ”goed doel” zijn gegaan. Ik kan daarom Nynke en haar bedrijf zonder enige twijfel aanbevelen aan een ieder die voor een dergelijke (onvermijdelike) opgave komt te staan. Niet alleen omdat Nynke haar woord houdt en haar afspraken nakomt, flexibel is met betrekking tot haar diensten (van alleen zaken regelen tot het oppakken van bezittingen en eigenlijke ontruimen van een woning), maar vooral ook voor haar begrip dat het opgeven en ontruimen van de woning en daarmee vaak ook het zelfstandig wonen een moeilijke fase is voor alle betrokkenen – zonder twijfel, speelt haar ruime ervaring in de ouderenzorg hierbij een rol! Kerst Stelwagen

Snelle actie

Fantastische service van Nynke van Have & Goed huisdiensten, in een tijdsbestek van 3 weken alles geregeld van begin( gesprek) tot einde (verhuizing). Zoals zoveel steekwoorden op de site aangeven: vertrouwen, rustig, 100%, discreet, administratieve rompslomp, overal is aan gedacht en alles wordt geregeld! Geweldig dat alles uit handen wordt genomen in zo’n hectische periode. Onze dank hiervoor en wij zijn alleen maar vol lof over je kwaliteiten en dienstbaarheid. Een vriendelijke ‘’verhuis’’ groet, Albert en Tiny Bok

Dankbaar

Verhuizen, is niet één van de leukste karweitjes in je leven. Wat moet er veel geregeld worden: Afspraken maken met een verhuizer, adreswijzigingen schrijven, kringloopwinkel bellen om afgedankte spullen op te halen. Je huis of flat netjes achterlaten, vloer bedekkingen er uit, gaten in de muren dicht maken en wat er nog meer bij komt kijken. Ik ben al een paar keer verhuisd in mijn leven, maar nooit zo fijn als nu de laatste keer. Dankzij Nynke Schootstra van Have & Goed huisdiensten viel het reuze mee. Bijna alles regelt zij, tot het netjes achterlaten van je huis of flat. Mocht er ooit nog een verhuizing komen ( je weet maar nooit) dan is de eerste die gebeld wordt Nynke Schootstra. Twee dankbare mensen H.J. de Vos en H.Hofstra-de Vries

Chaotisch

Ik zag heel erg tegen ’t verhuizen op. Omdat ik wat chaotisch ben, weet je niet waar je beginnen moet. Ik heb Nynke een keer op een bijeenkomst horen vertellen over haar beroep: senioren verhuizen. En omdat ik moest verhuizen, dacht ik: dit is de vrouw voor mij! Het is prima gegaan, fleurige vrouw, harde werker. En neemt je dingen uit handen, zoals alle zakelijke en goede doelen het nieuwe adres sturen. Afspreken met de verhuizers en op de dag van de verhuizing klaar staan met koffie en koek. T.v. en telefoon aansluiten. Uitpakken als er kasten zijn of later daarvoor terug komen. Hoewel ik een stuk ouder ben dan zij, was ’t alsof ik een zuster van haar zou kunnen zijn. Hartelijke groet, H.G.

Verhuishulp

Vanaf de eerste kennismaking tot en met de verhuizing verliep alles gesmeerd. Op ons verzoek regelde Nynke alles. Ze deed haar werk vol overgave en was zeer attent. Voor wie een verhuishulp zoekt is zij, voor wat ons betreft, zeker een aanrader. Familie de B.

Doolhof

Lieve Nynke van Have & Goed. Wij hebben alle durf en moed bij elkander gehaald om nog een paar woordjes tot u te richten, voor alles wat u voor ons hebt gedaan en dat was niet niks! U bent voor ons door een doolhof gegaan, waar wij in verdwaald zouden zijn. U hebt mondeling, telefoon of schriftelijk de gehele administratie van onze verhuizing geregeld op een voortreffelijke manier. U wist alle paden te vinden en hindernissen te omzeilen. Dat hadden wij als ouderen van 87 en 85 jaar niet meer voor elkaar gekregen en onze kinderen wilden wij daar niet mee opzadelen, want velen van hen zijn ook al opa en oma. Dat daarom voor alles onze hartelijke dank. Jan Jagersma

Ervaring rijker

Lieve Nynke Schootstra, We vinden het fijn dat we elkaar hebben leren kennen. Wij zijn een ervaring rijker geworden wat betreft betrouwbaarheid en goede afspraken. Achteraf gezien liep onze verhuizing als een trein en kunnen wij terug zien op een paar drukke maar geslaagde weken. Geen stress, die had ik voor die tijd wel, maar we zijn tevreden en hebben het hier goed naar ons zin. Vrij als een vogeltje. Ons dakterras heeft ons ook al heel wat leuke uurtjes bezorgd. Nynke hartelijk bedankt en ga zo door! Met een hartelijke groet van ons beiden. H.Idsinga – van Straten

Vertrouwen

Toen onze moeder begin 80 was en zij op het punt stond te verhuizen naar een serviceflat, hoorden we via via van Have & Goed Huisdiensten. Nynke kwam bij haar langs om de aanstaande verhuizing te bespreken. Dit gaf haar veel vertrouwen en na een vlekkeloze verhuizing genoot zij van haar nieuwe stek. Gelukkig heeft zij daar nog een jaar of 8 van mogen genieten. Begin dit jaar is onze moeder helaas overleden en wij wisten dat wij weer een beroep zouden doen op Nynke – nu om de ontruiming op zich te nemen. Wij konden dat eerlijk gezegd niet opbrengen en we waren heel blij dat wij ons daar geen zorgen over hoefden te maken. De flat werd keurig opgeleverd tegen een billijke prijs. Van harte aanbevolen! Fam. Exoo

Soepele verhuizing

“Gevonden via google en helemaal tevreden met de service die Nynke Schootstra van Have & Goed voorafgaand en tijdens onze verhuizing heeft geleverd. De voorbereiding is door haar inzet en tips heel erg soepeltjes verlopen en wij waren erg blij met de manier waarop Nynke zich tijdens het hele proces heeft opgesteld. De verhuizers waarmee zij samenwerkt weten van aanpakken, en onze spullen waren dan ook heel snel over. Natuurlijk gaat een verhuizing op onze leeftijd je niet in de koude kleren zitten, maar omdat de verhuisdag voor ons weinig stress met zich mee heeft gebracht konden wij al snel beginnen met het settelen in onze nieuwe omgeving. Wij willen Nynke ook nog enorm bedanken voor haar inzet en nazorg mbt onze (op dat moment niet werkende) telefoonaansluiting. Kortom: Wij bevelen Nynke van harte aan, zij is zeer goed in haar werk en een heel prettig persoon om mee samen te werken” Familie Siebenga-Bosma – Heerenveen

Van groot naar klein

Een verhuizing van de plek en het huis waar je 40 hebt gewoond naar een klein appartementje in een woonzorgcentrum, is een zwaar karwei. Have & Goed Huisdiensten is daarbij een enorme steun. Met Nynke’s ervaring en haar goede samenwerking met de verhuizers zaten onze ouders aan het eind van de verhuisdag in een al heel gezellig ingerichte huiskamer. In de week daarvoor had zij het samen inpakken en beslissen over wat er wel en niet mee kon, over meerdere dagen verdeeld om de belasting voor onze ouders zo laag mogelijk te houden. Zij zorgt dat alles wat niet mee kan een goede bestemming krijgt, want het kringloopbedrijf waar zij mee samenwerkt accepteert veel, en de opbrengst gaat naar een goed doel. En wat een ware uitkomst was voor ons kinderen (65+): zij halen ook spullen van bovenverdiepingen (waarbij Nynke overigens zelf ook haar mannetje staat). Voor een paar nog goed bruikbare zaken die de kringloop door omstandigheden niet meer mee kon nemen, regelde Nynke ook nog een andere goede bestemming, en zij zorgde er bovendien voor dat alles wat niet meer gebruikt kon worden, naar de stort werd gebracht. Dat alles met een vrolijke en positieve instelling (en steeds gewapend met een krat met heerlijk verse koffie en alles wat daarbij hoort) die de toch ook emotioneel zware klus veel beter te hanteren maakte. Kortom, ik kan de hulp van Have & Goed Huisdiensten van harte aanbevelen. Inga Elstrodt

Kort maar krachtig

Hallo Nynke , Sorry ,dat het zo lang duurde, voor ik je dit bericht stuurde . Hierbij wil ik je even laten weten, dat ik zeer tevreden ben over je hulp tijdens mijn verhuizing. Ik wil je bij iedereen aanbevelen! Groetjes, A. Buizer

Accuraat

Geachte mevrouw, Middels dit schrijven spreken wij onze dank uit voor Uw goede hulp bij onze verhuizing. Wij hebben Uw hulp als accuraat ervaren: snel, correct en zorgen onzerzijds vóórkomend. Voor ons een uitkomst! Hoogachtend, Dhr. en mevr. T.Stelwagen

Rust en overzich

Ik ben blij dat ik gekozen heb voor het begeleiden van de verhuizing door Nynke. Zij brengt rust en heeft overzicht. Dat is prettig als je behoorlijk op leeftijd bent. Nynke is duidelijk in haar afspraken en komt die ook na. Verder is ze een prettige persoon dus het was ook gezellig! Wat ik vooral fijn vond is dat ze alles zoveel mogelijk op dezelfde plek terugzet op de plek waar het voor de verhuizing stond. Daardoor kon ik de meeste spullen makkelijk terugvinden. Door de goede begeleiding van Nynke heb ik waarschijnlijk minder last van de verhuizing gehad. Alle goeds Nynke en wie weet tot ziens. Met vriendelijke groet, mevr. M. Korporaal

Familie verhuizer

Al voor de vierde keer hebben wij gebruik gemaakt van Have & Goed. Nynke gaat uiterst professioneel te werk en overziet het grote geheel. Ook denkt zij mee en is betrouwbaar en voert alles uit wat wij wensen voor een redelijke vergoeding. En het allerbelangrijkste: wij hoeven nauwelijks nog iets te doen en toch houden wij de regie. Have & Goed, meer dan uitstekend! Namens de familie S. te Harlingen

Via de Pluz

Zoals beloofd stuur ik U een mailtje van onze bevindingen na het overlijden van onze moeder. We waren heel blij dat we U gevonden hadden (via de PluZ ) om het huis van onze moeder helemaal leeg en schoon op te leveren. Van tevoren hadden we een goed gesprek over hoe U te werk gaat en wat het ging kosten. Het is helemaal naar wens verlopen. Wij hadden er geen omkijken meer naar. Heel hartelijk bedankt, en wij zullen U zeer aanbevelen. Hartelijke Groet, Fam Idzenga.

Emigratie Oostenrijk

Met Kerstmis 2017 heb ik besloten naar Oostenrijk te gaan emigreren. De stap viel mij met 86 jaar niet zwaar, daar ik graag in Oostenrijk en in de buurt van mijn dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen wilde wonen. Mijn dochter heeft de verhuizing vanuit het buitenland geregeld. Nynke heeft mij die vier weken thuis begeleid en alle nodige administratie voor Nederland en gedeeltelijk voor Oostenrijk in haar handen genomen. Ik kon haar vertrouwen en mij ook op haar verlaten. Ze zag de nodige dingen die gedaan moesten worden en was er prompt indien er iets nodig was om te regelen. Doordat ik al aan het uitzoeken en kleine dingen aan het inpakken was, maakte ze weer plaats in de woning en nam overvloedige dingen mee. Ze regelde vele telefoontjes. Besprak alles met mij en mijn dochter. Tussendoor had ze ook tijd voor een babbeltje of nam mij mee om dingen met de gemeente, de bank en de huisarts te regelen. Eind januari kwam dan de verhuiswagen, mijn dochter begeleide mij op de vliegreis. Mijn vertrouwde dingen zijn meegegaan, zo voel me thuis in de nieuwe woning en omgeving. Ik heb nu vaak bezoek van mijn familie en voel me geborgen. Nynke heeft in februari alles in Nederland verder afgewikkeld. De brievenbus in de gaten gehouden en de post nagestuurd. Dingen geregeld en is met de bureaucratie dat vaak problemen gaf, goed terecht gekomen. Ze stond altijd per mail in contact met ons. Gaf de nodige tips en heeft de oude woning voor ons geruimd en schoon afgesloten. Ik ben zeer dankbaar voor de plezierige, gezamelijke tijd met Nynke, ze is een schat, ze motiveerde mij en stond achter mij en mijn besluit. Lieve Nynke, bedankt voor je vriendschap en wens jouw veel succes met jouw werk en moge jij nog veel mensen op hun weg naar een nieuwe toekomst met jouw steun en toeverlaat, met jouw vrolijkheid en natuurlijkheid bijstaan en begeleiden. Hartelijke groeten Mevrouw C.M.Steeman-Laan

Positief

Mijn ervaring met Have& Goed is heel positief. Nynke is secuur, empathisch en daadkrachtig. Zij handelt adequaat en helpt je door moeilijke momenten heen, ook al is het op het allerlaatst. Zij is een fijn persoon met kennis van zaken. Echt een aanrader om heer in te schakelen. L.P.

Alleenstaand

Onlangs ben ik verhuisd van een vrijstaand huis naar een appartement in H’veen. Daar zag ik als alleenstaande erg tegen op, er zijn veel zaken te regelen. Toevallig kwam ik in ons OOVH-blad een advertentie van Have & Goed huisdiensten van Nynke Schootstra tegen en heb contact met haar opgenomen. Zij vertelde dat zij alles wat met de verhuizing te maken heeft, tegen een vergoeding, kan regelen. Vervolgens ging zij door het hele huis voor wat er verhuisd moest worden en werd de verhuisdatum bepaald. De dag ervoor werd door Nynke alles ingepakt. Alle meubels kregen een sticker waar ze in het appartement geplaatst moesten worden. De verhuisdag duurde 5 uren. De meubels op zijn plaats en alle spullen in de kasten. Ik heb totaal niets hoeven doen, want de verhuizers waren ook geweldige vaklui. S ’Avonds lag ik al in mijn bed in het nieuwe appartement. Have & Goed had alles perfect geregeld. Het was voor mij een geweldige ervaring. S.H.C.Klumper

Geografische afstand

Zeer geachte mevrouw Schootstra, Hiermede wil ik u graag van harte bedanken voor de buitengewoon prettige en vooral meer dan professionele manier waarop u zowel de verhuizing van mijn zuster naar het verzorgingshuis, alsook het opleveren van haar appartement na haar overlijden heeft verzorgd. Gezien zowel mijn leeftijd en de geografische afstand tussen mijn woonplaats en die van mijn zuster ( 250 km. ) was het voor mij bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk geweest een en ander binnen de beschikbare tijd op juiste wijze te realiseren. Uw voortreffelijke manier van werken heeft mij veel hoofdbrekens bespaard. Ik ben u daar nogmaals erg dankbaar voor en wens u het allerbeste. Met vriendelijke groeten, A.Kappers Mierlo

Korte referentie

Voor een korte referentie: Heel hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan rond de hele verhuizing. Ik ben zeer tevreden. Blij dat ik contact met je heb opgenomen! Ik kan je iedereen aanbevelen. Cobie Lolkema

Alleen denkwerk

Mijn verhuizing is door Have & Goed uitstekend geregeld. Nynke Schootstra deed al dat werk alleen. Ik hoefde niets te doen (alleen denkwerk). De dozen werden keurig en behoedzaam ingepakt en later weer uitgepakt. De spullen in kasten en laden gedaan. Gordijnen opgehangen, zelfs mijn bed werd opgemaakt! Ik ben zeer tevreden en kan Have & Goed bij iedereen aanbevelen. G.Heeringa

Prettig contact

Beste Nynke. Mijn hartelijke dank voor de prettiger dagen waar jij alle werkzaamheden die bij een verhuizing horen tot mijn grote genoegen regelde. Dit zeer tot mijn volle tevredenheid. LZ.

Bed opgemaakt

Dankzij de geweldige hulp van Nynke en de snelle verhuizers is mijn verhuizing in goede harmonie en in een razend tempo verlopen. Tijd voor korte pauzes in het zware werk en genoeg koffie om de dag mee door te komen. Nynke verstaat haar vak als geen ander. Ze pakt een dag tevoren en op de verhuisdag zelf alles voor je in en je vindt het weer terug op je nieuwe adres. En wat leuk dat daar intussen ook je vertrouwde bed al is opgemaakt, de pannen in de lades staan en je bestek zijn plaats heeft gekregen. Echt thuiskomen hoor! Geweldig Nynke, ik ben enthousiast. Bedankt voor het advies, het meedenken en het vele werk. Uniek wat je allemaal doet en gedaan hebt. Hanneke Kaal-Speur

Waardevolle adviezen

Nynke Schootstra heeft ons prima geholpen bij de voorbereiding van onze verhuizing naar ons nieuwe appartement te Gorredijk. Zij gaf ons verscheidene waardevolle adviezen en heeft vlot meegeholpen met het inpakken van verhuisdozen. Wij bevelen haar ten zeerste aan als verhuiscoach. fam. Postma

Fleurig

De samenwerking met Nynke Schootstra was goed. Zij is fleurig en doortastend. Zij ondersteund (mentaal) waar nodig. Je merkt dat zij ervaring heeft dat geeft rust en vertrouwen. Een dikke pluim. mevr. vd Brink

Goed

September werd ik verhuisd door Have & Goed uit Heerenveen. Ik ben heel erg tevreden hoe alles verliep. Alles werd keurig in- en uitgepakt. Kasten enzo op zijn plaats gezet. Een dikke 10!

Rustig en goed

Lieve Nynke, wat heb je geweldig mooi werk geleverd, alles rondom mijn verhuizing werd zo mooi verzorgd! Mijn zussen en hun mannen hebben het ook met bewondering gezien. Vanaf dat jij bij mij kwam om te zorgen voor het verhuizen van An naar het verzorgingshuis ging dat zo rustig en was dat goed. Nu woon ik in Zutphen en door alle vertrouwde meubels, schilderijen/tjes enz. Voel ik me hier op mijn plaats, het is door de coronacrisis nog heel stil wat activiteiten betreft, gelukkig komen er regelmatig familieleden, oud-collega’s, mensen uit Heerenveen op bezoek. De boodschappen kan ik zelf doen. Nu wil ik jou graag hartelijk bedanken voor alles waar je voor zorgde. Ik wens je alle goeds, voor je bedrijf. En voor je gezin! Gezondheid en heb lief!

Oplevering aan Makelaar

Beste Nynke Ik kreeg nog een compliment van de Makelaar dat het huis er keurig uitzag. Dat was natuurlijk eigenlijk een compliment voor jou. Verder nogmaals bedankt voor alle dingen die je voor ons hebt gedaan met betrekking tot de verhuizing. Mijn moeder heb je met een goed gevoel begeleid, en de zakelijke kant had je ook prima geregeld. Met vriendelijke groeten, T.H. Hoekstra,

Coronatijd

In coronatijd “Ondanks de bijzondere omstandigheden en beperkingen door de corona-crisis, was het inschakelen van Have en Goed voor ons een hele verlichting bij de verhuizing van onze moeder naar een verzorgingsinstelling. De contacten met Nynke verliepen heel prettig en alles is naar alle tevredenheid afgehandeld! Echt een aanrader!” Dochters familie Holtrop, voorheen Oranjewoudflat.