+31 513 62 14 65 Trekker 158 8447 BZ Heerenveen

Mevrouw X

De verhuizing van mevrouw X
Mw. X woonde in een grote eengezinswoning en wilde kleiner gaan wonen. Ze koos voor een seniorenflat, die qua ruimte stukken kleiner was dan waar ze jaren had gewoond. Mw. heeft Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen ingeschakeld om haar te helpen met de verhuizing. Nynke is een avond langsgekomen en heeft de hele woning bekeken. Er is toen besproken welke spullen mee moesten naar de flat en welke spullen naar de kringloop en de stort konden. Op grond daarvan heeft Nynke een inschatting kunnen maken van hoeveel verhuisdozen mw. nodig zou hebben. Nynke heeft zelf het verhuisbedrijf ingeschakeld en in overleg met mw. een verhuisdatum gepland.
Tevens heeft zij voor mw. adreswijzigingskaartjes gemaakt, die mw. ruimschoots voor haar verhuizing naar haar relaties heeft kunnen sturen. Mw. heeft Nynke een situatieschets gemaild, waarop zij had aangegeven welke spullen waar moesten komen te staan in de flat. Nynke heeft die situatieschets in de flat bekeken en heeft, toen bleek dat mw. een inschattingsfoutje had gemaakt, een voorstel gedaan voor een iets andere indeling, waardoor mw. meer ruimte zou overhouden voor het plaatsen van andere spullen. Drie dagen vóór de verhuizing is Nynke begonnen met inpakken. Zij heeft de verhuisdozen en de grote spullen, waaronder kasten, stoelen, tafels, diepvriezer, wasmachine en koelkast, voorzien van stickers, zodat de verhuizers wisten welke dozen en spullen in welke ruimte in de flat geplaatst moesten worden. De spullen die bestemd waren voor de kringloop en de stort zijn door haar in het hok geplaatst, dat reeds door mw. was leeggemaakt.
Nynke heeft ook de dag van de verhuizing geleid. Ze had zelfs koffie en koek meegenomen voor de verhuizers. Mw. is tijdens de verhuizing weggegaan, omdat zij toch niets kon doen en alleen maar in de weg zou lopen. In nog geen vijf uren hadden de verhuizers de spullen onder leiding van Nynke in de flat gebracht en wel op de plaats zoals deze vermeld stond op de stickers. Diezelfde dag nog heeft Nynke een deel van de verhuisdozen uitgepakt. Het resterende deel heeft zij de volgende dag uitgepakt. Alle verhuisdozen waren de dag na de verhuizing door haar uitgepakt en de inhoud op z’n plaats gezet in de flat.
Nog weer enkele dagen later heeft zij er voor gezorgd dat de restant spullen door de kringloop zijn opgehaald. Het overige in het hok heeft zij zelf naar de stort gebracht. Voorts heeft zij het hok, dat toen leeg was, schoon gemaakt; de oude woning had mw. reeds met behulp van vrienden schoon gemaakt. Ondertussen heeft Nynke er ook nog voor gezorgd dat de wasmachine van mw. zowel is afgekoppeld als aangesloten. Mw. kon de dag na de verhuizing al een was draaien in de flat!
Kortom: Door het inschakelen van Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen is de verhuizing voor mw. “een fluitje van een cent” geworden en heeft mw. geen enkele stress gekend, die meestal bij een dergelijke verhuizing gepaard gaat. Wie het beroep van Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten heeft uitgevonden verdient naar de mening van mw. een lintje! Zij is een echte aanrader! Als mw. ooit nog eens gaat verhuizen, dan is Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen de eerste die daarbij zal worden ingeschakeld!

  De verhuizing van mevrouw X
  Mw. X woonde in een grote eengezinswoning en wilde kleiner gaan wonen. Ze koos voor een seniorenflat, die qua ruimte stukken kleiner was dan waar ze jaren had gewoond. Mw. heeft Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen ingeschakeld om haar te helpen met de verhuizing. Nynke is een avond langsgekomen en heeft de hele woning bekeken. Er is toen besproken welke spullen mee moesten naar de flat en welke spullen naar de kringloop en de stort konden. Op grond daarvan heeft Nynke een inschatting kunnen maken van hoeveel verhuisdozen mw. nodig zou hebben. Nynke heeft zelf het verhuisbedrijf ingeschakeld en in overleg met mw. een verhuisdatum gepland.
  Tevens heeft zij voor mw. adreswijzigingskaartjes gemaakt, die mw. ruimschoots voor haar verhuizing naar haar relaties heeft kunnen sturen. Mw. heeft Nynke een situatieschets gemaild, waarop zij had aangegeven welke spullen waar moesten komen te staan in de flat. Nynke heeft die situatieschets in de flat bekeken en heeft, toen bleek dat mw. een inschattingsfoutje had gemaakt, een voorstel gedaan voor een iets andere indeling, waardoor mw. meer ruimte zou overhouden voor het plaatsen van andere spullen. Drie dagen vóór de verhuizing is Nynke begonnen met inpakken. Zij heeft de verhuisdozen en de grote spullen, waaronder kasten, stoelen, tafels, diepvriezer, wasmachine en koelkast, voorzien van stickers, zodat de verhuizers wisten welke dozen en spullen in welke ruimte in de flat geplaatst moesten worden. De spullen die bestemd waren voor de kringloop en de stort zijn door haar in het hok geplaatst, dat reeds door mw. was leeggemaakt.
  Nynke heeft ook de dag van de verhuizing geleid. Ze had zelfs koffie en koek meegenomen voor de verhuizers. Mw. is tijdens de verhuizing weggegaan, omdat zij toch niets kon doen en alleen maar in de weg zou lopen. In nog geen vijf uren hadden de verhuizers de spullen onder leiding van Nynke in de flat gebracht en wel op de plaats zoals deze vermeld stond op de stickers. Diezelfde dag nog heeft Nynke een deel van de verhuisdozen uitgepakt. Het resterende deel heeft zij de volgende dag uitgepakt. Alle verhuisdozen waren de dag na de verhuizing door haar uitgepakt en de inhoud op z’n plaats gezet in de flat.
  Nog weer enkele dagen later heeft zij er voor gezorgd dat de restant spullen door de kringloop zijn opgehaald. Het overige in het hok heeft zij zelf naar de stort gebracht. Voorts heeft zij het hok, dat toen leeg was, schoon gemaakt; de oude woning had mw. reeds met behulp van vrienden schoon gemaakt. Ondertussen heeft Nynke er ook nog voor gezorgd dat de wasmachine van mw. zowel is afgekoppeld als aangesloten. Mw. kon de dag na de verhuizing al een was draaien in de flat!
  Kortom: Door het inschakelen van Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen is de verhuizing voor mw. “een fluitje van een cent” geworden en heeft mw. geen enkele stress gekend, die meestal bij een dergelijke verhuizing gepaard gaat. Wie het beroep van Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten heeft uitgevonden verdient naar de mening van mw. een lintje! Zij is een echte aanrader! Als mw. ooit nog eens gaat verhuizen, dan is Nynke Schootstra van Have & Goed Huisdiensten te Heerenveen de eerste die daarbij zal worden ingeschakeld!