Accuraat

Geachte mevrouw,

Middels dit schrijven spreken wij onze dank uit voor Uw goede hulp bij onze verhuizing.

Wij hebben Uw hulp als accuraat ervaren: snel, correct en zorgen onzerzijds vóórkomend.

Voor ons een uitkomst!

Hoogachtend,

Dhr. en mevr. T.Stelwagen